ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งชีวิต
 
 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
 
   
"รู้หน้าที่"        
 
 
 
 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : นางสาววราภรณ์ คำผอง E-mail:waraporn@klang.ac.th